Masážní stoly a židle - www.dobryfuton.cz

obchodní podmínky, dobryfuton.cz

objednávka

Po odeslání objednávky a jejím potvrzení na e-mail kupujícího je objednávka závazná pro obě strany (kupujícího i prodávajícího) a má hodnotu uzavřené kupní smlouvy. Uzavřením kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami vzniká prodávajícímu závazek odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu závazek toto zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu. Podáním objednávky (vyplněním a odesláním objednávkového formuláře, příp. telefonicky či e-mailem) kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

 

zrušení objednávky ze strany kupujícího

Pokud objednávka nebyla vyexpedována, může ji zákazník zrušit telefonicky.

zrušení objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající může objednávku zrušit v případě, že se objednané zboží již nevyrábí či nedodává, popř. je dlouhodobě nedostupné. Prodávající zruší objednávku i v případě pokud dojde k výrazným změnám v ceně zboží a zákazník tuto cenu neakceptuje. O zrušení objednávky bude prodávající kupujícího informovat e-mailem.

Prodávající má právo objednávku stornovat i v případě, že zákazník vyplní chybné nebo neúplné kontaktní údaje.

 

platba za zboží a způsob doručení

 

zaslání zboží Českou poštou

dobírka:

Zboží bude odesláno jako dobírkový balík s využitím služeb České pošty. K celkové ceně bude připočítáno poštovné ve výši 150,- Kč (včetně DPH). Balík těžší než 15 kg nelze zasílat jako dobírkový, ale pouze jako cenný.

 

Platba předem převodem na náš účet (0558979123- 0800):

Podklady pro platbu Vám přijdou automatickým e-mailem, včetně varibilního systému. Fakturu zasíláme spolu se zbožím.

Pokud chcete zaslat proforma fakturu před úhradou zboží, zašlete nám, prosím, tuto informaci v poznámce.

Obchodní balík dobírkou:

Pokud chcete, aby po předání zboží České poště (doba expedice je uvedena u detailu každého zboží) u Vás bylo zboží nejpozději následující den.

Pokud je zboží těžší než 15 kg, musíme tak zboží zasílat automaticky.

K celkové ceně bude připočítáno poštovné ve výši od 170 do 240,- Kč dle skutečné ceny(včetně DPH).

 

osobní odběr

Je možný na adrese Podlevín 95, Nová Paka pouze po předchozí telefonické domluvě.

Platba v hotovosti při převzetí zboží nebo je možné uhradit částku předem převodem na účet.

V obou těchto případech není účtováno poštovné.

 

odmítnutí zaslání zboží na dobírku

Vyhrazujeme si právo odmítnout zaslat zboží na dobírku.

Důvodem může být např. již předchozí nevyzvednutí zboží na poště, vrácení zboží bez udaného důvodu, pokud důvod nesouvisel s kvalitou zboží apod.

V tomto případě zašleme zboží až po předchozí úhradě na náš účet.

 

termíny expedice zboží

Po potvrzení objednávky vyexpeduje prodávající zboží ve lhůtách stanovených pro jednotlivý druh zboží. Ve většině případů je to do 2 pracovních dnů, u specifického zboží do 7 dnů. V případě prodloužení tohoto termínu prodávající informuje kupujícího e-mailem nebo telefonicky s možností zrušení objednávky.

 

kontrola dodaného zboží

Obsah dodávky si kupující zkontroluje již při převzetí balíku od dopravce (pošty) za přítomnosti doručovatele. Pokud je shledána závada (obsah dodávky není kompletní, zboží poškozeno přepravou atd.), adresát zásilku nepřevezme a reklamuje zásilku přímo u dopravce (pošty). Dopravce (pošta) následně sepíše s adresátem protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět odesílateli. Skutečnost o shledané závadě při doručení a sepsání protokolu nám prosím neprodleně oznamte a dohodneme se na dalším postupu, např. novém zaslání zboží. Na pozdější reklamaci závady (poškození zboží při přepravě, chybějící zboží v balíku apod.) zjištěné až mimo přítomnost doručovatele, není možné brát zřetel.

 

vrácení zboží

Podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku má soukromá osoba možnost odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dnů od převzetí zboží. Toto ustanovení se týká pouze zboží zaslaného na základě objednávky z elektronického obchodu.

Aby bylo zboží přijato zpět, musí být splněny tyto podmínky:

• Zboží musí být vráceno kompletní a v původním stavu, včetně originálních obalů.

• Zboží ani obal nesmí být jakkoliv poškozeny

• Zboží nesmí jevit známky opotřebení a používání

 

záruční a reklamační podmínky

Na zboží se vztahuje zákonem stanovená záruční lhůta. U oprávněných reklamací se prodávající zavazuje bezplatně závadu odstranit (popř. vyměnit produkt za nový, případně po vzájemné dohodě s kupujícím za obdobný či vrácení peněz).


ochrana osobních dat

Veškeré osobní údaje našich zákazníků nebudou sděleny třetím osobám a budou použity výlučně pro potřeby obchodu Dobry futon. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů.

Prodávající tímto prohlašuje, a že při nakládání s osobními údaji kupujícího bude postupovat v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje o kupujícím budou shromažďovány a zpracovávány prodávajícím prostřednictvím zabezpečené elektronické databáze tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití, a to výhradně za účelem:

a. splnění předmětu smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím

b. nabízení dalšího obchodu nebo služeb kupujícímu

 

Osobní údaje kupujícího se prodávající zavazuje chránit. Tyto údaje nebudou prodávajícím poskytnuty žádné třetí osobě s výjimkou těch případů, kdy je poskytnutí údajů (např. adresa a telefon) nezbytnou podmínkou úspěšného doručení zboží kupujícímu.

 

 
Novinky

Stránky obchodu pro profesionální masážní stoly

Nový masážní stůl "Hebame" vhodný pro masáže těhotných s výřezem pro prsa a břicho. -kulaté rohy -šiatsu kabely -kranio oblouky na obou stranách -dvojité jištění nožiček pro větší bezpečnost -patent po celé délce stolu pro větší bezpečnost a stabilitu -komfortní skin-touch PU polstrování -7,5 cm silné třívrtsvé polstrování -kvalitní evropské bukové dřevo masážní stůl pro profesionální masážní praxi
Kontakt
Dobrý futon
Podlevín 95
Nová Paka 509 01
mob.: +420 608 216 720
tel.:
IČ: 46476261
Copyright © 2011 Rebalancing.cz, All rights reserved.